Caroline K. STIDEM/STIDHAM
b. Jul 1876, Philadelpha, PA
d. Jul 1876, PhilaDelpha, PA
bur. 21 Jul 1876, Odd Fellows Cem
occ.  
cod.  
em.